-A A +A

Aku Darah Anak Malaysia


Berita Harian : UMP hasil inovasi pupuk perpaduan etnik, patriotisme

 

[Maksud A.D.A.M.]

A = Altruistik
D = Dinamik
A = Autentik
M = Manusia

[Fokus Utama]

Fokus utama program ini adalah untuk menyatukan rakyat Malaysia daripada pelbagai ras, etnik, budaya dan agama dalam menyumbang ide, kreativiti dan kepakaran.

[Visi]

Untuk mewujudkan sebuah model masyarakat Malaysia yang hidup dalam suasana harmoni serta saling menghormati antara satu sama lain.

[Misi]

Menyantuni kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia.
Mengiktiraf peranan setiap kaum dan generasi.
Membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bebas dan merdeka.

 

cendekia-bicara