Seminat Serantau Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Dari Perspektif Maqasid Al-Shariah


Dates: 

Saturday, 20 October 2018 - 8:00am to 5:00pm

Venue: 

Hotel Grand Darul Makmur, Kuantan, Pahang Darul Makmur