BIOFEEDBACK


Category: 

Biofeedback merupakan teknik terkini yang digunakan untuk membantu individu membuat pengawalan diri (minda, emosi dan hati). Melalui teknik ini, prestasi pengawalan diri individu diketahui dan dipaparkan oleh komputer. Alat biofeedback dipasangkan kepada pengguna untuk mengambil data perubahan fisiologi (EEG, PPG, HRV, EMG, GSR). Data-data fisiologi ini merupakan keadaan sebenar individu dalam sesuatu masa. Maklumat fisiologi ini merupakan hasil tindak balas psikologi di mana sebarang perubahan psikologi mempunyai kesan terhadap fisiologi.

Nama: Dr. Muhammad Nubli Abdul Wahab
Jawatan: Pensyarah
Fakulti: Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan
Telefon bimbit: 0129683117
Telefon pejabat: 095493021
Emel: nubli@ump.edu.my