Seminat Serantau Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Dari Perspektif Maqasid Al-Shariah


Tarikh: 

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 8:00am to 5:00pm

Tempat: 

Hotel Grand Darul Makmur, Kuantan, Pahang Darul Makmur