-A A +A

Pengurusan Tertinggi


YH. PROFESOR DATO' DR. DAING MOHD NASIR BIN DAING IBRAHIM,
DSAP., DIMP.

Ph.D (Dundee), MBA (Arkansas), BBA (W. Michigan), Dip (ITM), CA (Malaysia), FCPA (Australia)


Naib Canselor
 

 

 

 

YH. PROFESOR DATO' DR. ROSLI BIN MOHD YUNUS; DIMP.
 

Ph.D (Wales), M.Sc. (Wales), B.Sc. (North Carolina State), Dip. (ITM)


Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

 

 

 

PROFESOR DR. MASHITAH BINTI MOHD. YUSOFF
 

Ph.D (Wichita State), M.A. (W. Michigan), B.S. (Wichita State)


Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

 

 

 

YH. PROFESOR DATO' DR. YUSERRIE BIN ZAINUDDIN
DIMP.

Ph.D (UKM), M. Com (Hons) (Wolonggong), B.Soc.Sc (Hons) (USM)


Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

 

 

 

PROFESOR DATO’ DR. ISHAK ISMAIL,
DIMP, SMP, AIIA, ABEST 21

Ph.D (Hull), MBA (Governors State), B.Sc (Nothern Illinios), Dip. (ITM)


Penolong Naib Canselor
(Jabatan Hal Ehwal Korporat & Kualiti)

 

 

 

PROFESOR DR. JAMIL BIN ISMAIL
 

Ph.D (Imperial College,London), B.Sc. (UKM)


Penolong Naib Canselor
(Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat)

 

 

 

ENCIK ABD. HAMID BIN MAJID
 

B.Comm. (Hons), (USM)


Pendaftar
 

 

 

 

ENCIK ZAINUDIN BIN OTHMAN
 

C.A. (M), B.Acc. (Hons), (UKM)


Bendahari
 

 

 

 

TUAN HAJI RUSLAN BIN CHE PEE
 

M.Sc. (USM), Post Graduate Dip. (UiTM), B.Sc. (Hons) (UKM)


Ketua Pustakawan
 

 

 

 

DATIN WAN MAIZURINA BINTI WAN OTHMAN
 

MIP (UKM), LLB (Hons) (Mal)


Penasihat Undang-undang

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini terakhir: 

27/02/2017 - 15:48