Selamat Datang

Universiti Malaysia Pahang mengalukan kedatangan anda bagi menjadi warga UMP. Sejajar dengan ini, pelbagai program akademik ditawarkan bagi memenuhi kehendak pasaran semasa. Pelbagai kemudahan juga disediakan bagi memastikan sokongan terhadapa pengajaran dan aktiviti pembelajaran dan juga memastikan keselasaan kehidupan kampus.

 

Tawaran Program

Fakulti

Pusat Kecemerlangan

Graduat

 

 

Pautan Bantuan