Profesor Ts. Dr. Mohd. Rosli Hainin
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YBhg. Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi bin Zamli
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Rusllim bin Mohamed
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Encik Zainudin bin Othman
Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
Encik Saiful Bahri bin Ahmad Bakarim
Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi