YBhg. Profesor Ir. Dr. Wan Azhar bin Wan Yusoff
Naib Canselor / Ketua Pegawai Eksekutif
Profesor Ts. Dr. Mohd. Rosli Hainin
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YBhg. Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi bin Zamli
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
YH. Profesor Dato' Ts. Dr. Yuserrie bin Zainuddin DIMP.
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Encik Zainudin bin Othman
Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
Encik Dzull Zabarrod bin Ahmad
Memangku Ketua Pustakawan
Encik Hazmin bin Aris
Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi