Hotline

09-549 3333

 


Bilik Kawalan Operasi dan Bencana

Pekan

Tel: +609-424 6999
Fax: +609-424 6397
Gambang

Tel: +609-549 3333
Fax: +609-549 2535

PENILAIAN KESIHATAN KEMBALI BEKERJA
RETURN TO WORK ASSESSMENT


Ujian Atas Talian / Online Test

REKOD BACAAN SUHU BADAN
BODY TEMPERATURE RECORD


Borang / Form

SARINGAN MINDA SIHAT DALAM TEMPOH KAWALAN COVID 19 UMP /
UMP HEALTHY MIND SCREENING DURING COVID-19 MOVEMENT CONTROL ORDER


Borang Saringan / Screening Form