KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN HAIL AHMAD SHAH AL-MUSTA' IN BILLAH
D.K.P.D.K.M.D.K, D.M.N., S.S.A.P., S.1.M.P., D.K.(Terengganu)., D.K.(Johor).,
S.P.M.J.D.K.M.B.(Brunei)„D.K.(Kedah).,D.K.(Perlis)„,D.K(Perak)…,D.K(Selangor)